oktober 2016

Att Välja Till

Det här med att välja alltså. Vardagsvalen är nog de lurigaste.